Dzień Wody

Znalezione obrazy dla zapytania uwagaSzanowni rodzice, rusza nowa strona internetowa. Aktualne informacje oraz relacje z wydarzeń znajdziecie odtąd pod tym adresem: przedszkolebobolice.edupage.org

 

 

Dofinansowanie Unijne

 

 

 

 

Przedszkole od 1 września 2017r realizuje projekt pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych". Projektdofinansowany jestz Europejskiego Funduszu Społecznego,Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020;
Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K19/17. Całkowity koszt projektu pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych" wynosi 190 375 zł,
a pozyskane środki to 161 778 zł.

Projekt polega na utworzeniu grupy integracyjne w Przedszkolu w okresie od 1.09.2017r do 31.08.2019r
W ramach projektu sfinansowane zostaną między innymi:
- 300 godzin zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków (logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej);
- koszt zatrudnienia nauczyciela wspomagającego;
- doposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

- konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i rodziców;

-szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystywaniasprzętu multimedialnego na zajęciach dydaktycznychi podniesienia ich kompetencji w zakresie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzień Wody

  -25Nasze Przedszkole podejmuje szereg działań mających na celu kształtowanie zasad zdrowego odżywiania. Jednym z takich działań  jest realizacja programu:  „Mamo, tato - wolę wodę”.   Dzięki takim programom dzieci uczą się żyć w zgodzie  z naturą,  poznają zasady zdrowego odżywiania oraz znaczenie wody dla organizmu człowieka. Aby jeszcze bardziej  zachęcić przedszkolaków do picia wody 28. 02. 2018  zorganizowałyśmy  w grupie  Krasnoludków  „Dzień Wody”.
fotoreportaż>>


Podczas zajęć „Maluszki” poznały właściwości wody oraz jej ogromne znaczenie
 w przyrodzie,  a także  dowiedziały się w jaki sposób można oszczędzać wodę codziennym życiu. W tym dniu nie zabrakło również ulubionych przez dzieci zabaw ruchowych. Wielką frajdą dla „Krasnoludków” było „tworzenie fal morskich” z wykorzystaniem foli murarskiej. We wszystkich zabawach wspierali dzieci rodzice.

 

Mamy nadzieję, że dzieci chętniej niż dotychczas będą sięgały po wodę.