Znalezione obrazy dla zapytania uwagaSzanowni rodzice, rusza nowa strona internetowa. Aktualne informacje oraz relacje z wydarzeń znajdziecie odtąd pod tym adresem: przedszkolebobolice.edupage.org

 

 

Dofinansowanie Unijne

 

 

 

 

Przedszkole od 1 września 2017r realizuje projekt pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych". Projektdofinansowany jestz Europejskiego Funduszu Społecznego,Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020;
Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K19/17. Całkowity koszt projektu pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych" wynosi 190 375 zł,
a pozyskane środki to 161 778 zł.

Projekt polega na utworzeniu grupy integracyjne w Przedszkolu w okresie od 1.09.2017r do 31.08.2019r
W ramach projektu sfinansowane zostaną między innymi:
- 300 godzin zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków (logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej);
- koszt zatrudnienia nauczyciela wspomagającego;
- doposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

- konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i rodziców;

-szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystywaniasprzętu multimedialnego na zajęciach dydaktycznychi podniesienia ich kompetencji w zakresie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia otwarte - "Dzień biały"

    -19Dnia 28.02.2018 r. w grupie integracyjnej odbyły się zimowe zajęcia otwarte dla rodziców. Kolorem przewodnim tego dnia był biały. Dzieci samodzielnie przygotowały śniadanie  wykorzystując białe produkty. Za pomocą zmysłu smaku rozpoznawały i nazywały między innymi: mąkę, cukier, sól. Przeprowadzono wiele konkurencji sprawnościowych do których aktywnie włączyli się rodzice. W tym dniu nie zabrakło tańców i pląsów przy piosenkach o tematyce zimowej z wykorzystaniem różnych rekwizytów. Uwieńczeniem spotkania było dekorowanie balonów według własnej inwencji twórczej.
fotoreportaż>>