Dofinansowanie Unijne

 

 

 

 

Przedszkole od 1 września 2017r realizuje projekt pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych". Projektdofinansowany jestz Europejskiego Funduszu Społecznego,Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020;
Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K19/17. Całkowity koszt projektu pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych" wynosi 190 375 zł,
a pozyskane środki to 161 778 zł.

Projekt polega na utworzeniu grupy integracyjne w Przedszkolu w okresie od 1.09.2017r do 31.08.2019r
W ramach projektu sfinansowane zostaną między innymi:
- 300 godzin zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków (logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej);
- koszt zatrudnienia nauczyciela wspomagającego;
- doposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

- konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i rodziców;

-szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystywaniasprzętu multimedialnego na zajęciach dydaktycznychi podniesienia ich kompetencji w zakresie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spektakl teatralny "Pipi Pończoszanka"

 -14Teatr zawsze przyciąga swoją magią. 
W przedszkolu dzieci często oglądają przedstawienia teatrów objazdowych, ale oglądanie przedstawienia w teatrze to wyjątkowe wydarzenie.  Dnia 7.II.2018 r. przedszkolaki ze starszych grup wybrały się na spektakl teatralny pt.: Pippi Pończoszanka do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.
fotoreportaż>>

Celem wycieczki było: rozbudzenie zainteresowania teatrem, wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji, kształtowanie kulturalnego zachowania w teatrze. Każdy z dorosłych pamięta z dzieciństwa Pippi Pończoszankę, jej dwójkę przyjaciół Tomiego i Anike, a także śmieszną małpkę Pana Wilsona i łaciatego konia Alfonso oraz wspaniałe przygody całej gromadki. I tym razem Pippi nas nie zawiodła. Dzieci były zainteresowane spektaklem, ciekawymi strojami, wesołą grą aktorską. Przedstawienie przeplatane było wesołymi piosenkami do śpiewania których zachęcała dzieci Pippi Pończoszanka. Sądząc po żywej reakcji widzów, przedstawienie bardzo się dzieciom podobało. Pełne entuzjazmu opowiadały w przedszkolu swoje wrażenia. Zachęcamy rodziców do kontynuacji takiej formy spędzania wolnego czasu ze swoimi dziećmi.