Dofinansowanie Unijne

 

 

 

 

Przedszkole od 1 września 2017r realizuje projekt pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych". Projektdofinansowany jestz Europejskiego Funduszu Społecznego,Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020;
Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K19/17. Całkowity koszt projektu pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych" wynosi 190 375 zł,
a pozyskane środki to 161 778 zł.

Projekt polega na utworzeniu grupy integracyjne w Przedszkolu w okresie od 1.09.2017r do 31.08.2019r
W ramach projektu sfinansowane zostaną między innymi:
- 300 godzin zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków (logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej);
- koszt zatrudnienia nauczyciela wspomagającego;
- doposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

- konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i rodziców;

-szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystywaniasprzętu multimedialnego na zajęciach dydaktycznychi podniesienia ich kompetencji w zakresie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupa Smerfów w Drzewianach

 -13Z okazji zbliżających się wielkimi krokami ferii zimowych przedszkolaki z III grupy- „Smerfy” gościnnie uczestniczyły w spotkaniu pn. „Z bezpieczeństwem za pan brat” w Szkole Podstawowej w Drzewianach. Celem wspólnych zajęć była integracja dzieci z dwóch placówek oraz uwrażliwienie najmłodszych na zachowanie bezpieczeństwa podczas zimowego odpoczynku.
fotoreportaż>>

Przyjęto nas profesjonalnie- były wspólne zabawy, konkurs wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, rozmowy z policjantem na temat racjonalnego korzystania ze sprzętu zimowego i przeznaczonych do tego miejsc .Podsumowaniem spotkania było obejrzenie filmu pt. „Bezpieczne zachowania” oraz wspólne prace plastyczne. Serdeczne dziękujemy pani dyrektor, pracownikom oraz dzieciom ze Szkoły w Drzewianach za miłą gościnę i otrzymane prezenty. Do zobaczenia w naszym przedszkolu :)