Dofinansowanie Unijne

 

 

 

 

Przedszkole od 1 września 2017r realizuje projekt pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych". Projektdofinansowany jestz Europejskiego Funduszu Społecznego,Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020;
Umowa nr RPZP.08.01.00-32-K19/17. Całkowity koszt projektu pt. ,,Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych" wynosi 190 375 zł,
a pozyskane środki to 161 778 zł.

Projekt polega na utworzeniu grupy integracyjne w Przedszkolu w okresie od 1.09.2017r do 31.08.2019r
W ramach projektu sfinansowane zostaną między innymi:
- 300 godzin zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków (logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej);
- koszt zatrudnienia nauczyciela wspomagającego;
- doposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

- konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i rodziców;

-szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystywaniasprzętu multimedialnego na zajęciach dydaktycznychi podniesienia ich kompetencji w zakresie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działalność Koła LOP

 -6

Za swoją działalność Koło „Stokrotki” i „Biedroneczki” już po raz drugi  otrzymało   
I  miejsce  w konkursie  „Najlepiej pracujące Koło LOP w Okręgu Koszalińskim w roku szkolnym 2016/2017”w kategorii przedszkoli.
fotoreportaż>>

Pamiętając o tym, że postawę poszanowania  przyrody należy kształtować   już od najmłodszych lat nasze przedszkole podejmuje wiele działań proekologicznych.  Jednych z nich jest aktywna  działalność  Koła „Stokrotki” i „Biedroneczki” w ramach Ligii Ochrony Przyrody.                                                 W minionym roku Przedszkolaki w  ramach edukacji ekologicznej podjęły wiele działań  z, których najważniejsze to :       

-zorganizowanie wycieczek  o tematyce przyrodniczej

- udział  w zbiórce karmy dla zwierząt oraz systematyczne dokarmianie zwierząt w okresie zimy  

- zorganizowanie uroczystości Dnia Ziemi i  Dnia Marchewki

- udział w akcji Sprzątania Świata   

- realizacja   Programu  Kubusiowi Przyjaciele Natury oraz Mamo, tato wolę wodę

Mamy   nadzieję, że podjęte przez nas działania przyczynią się do zaszczepienia u najmłodszych poczucia odpowiedzialności  za środowisko oraz uwrażliwią  dzieci na piękno otaczającej   przyrody.